นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากอำเภอเรณูนครว่า เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ณ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทำให้บ้านเรือนของนายมาโนช สารทอง บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๙ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้รับความเสียหายบริเวณชั้นบนของตัวบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นไม้และชั้นล่างเป็นคอนกรีต (เสียหานปานกลาง) ซึ่งสาเหตุการเปิดไฟไหม้ในครั้งนี้สันนิฐานว่ามาจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยหลักจากเกิดเหตุทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยอำเภอเรณูนครได้เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้นำเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งนำถุงยังชีพ น้ำดื่ม พัดลม ไปมอบให้บ้านผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญให้กำลังใจและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม