โดยมี
พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ.อภิปรัชญ์ พัฒนาดี
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.ท.ปัณณทัต สมบูรณ์
สว.สภ.เมืองบางขลัง
และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ