“พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง” รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมรับประทานอาหาร และอวยพรวันเกิด 3 ธ.ค. 63 บรรณาธิการบริหาร “สุเพิ่ม มะลิซ้อน”

วัดป่ามหาชัย จังหวัดนครพนม

เยี่ยมคารวะให้กำลังใจคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
พ.ต.อ.นรงค์ นาคทั่ง รองฯ