10-8-65ข่าวนายอำเภอจัดงานวัน สืบ นาคะเสถียร หารายได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เช่นช้างป่าทำลายข้าวของพืชผลต่าง ๆ เสียหาย

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้ประชุมกับหัวส่วนราชการต่าง ๆ เจ้าหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอลานสัก ซึ่งทางอำเภอลาสัก ได้กำหนดจัดงานรำลึกวัน สืบ นาคะเสถียร ปีที่ 32 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – ถึง 3 กันยายน 2565 ณ.ลานปูนตลาดลานสัก ตำบลลานสัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชู คุณงามความดีของคุณ สืบ นาคเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทีมีคุณูปการต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และ เพื่อให้สาธารณชน ได้รับรู้และรำลึก ถึงความเสียสละ เกิดความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่จะมุ่งมั่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืน
ตลอดทั้งหารายได้ได้นำมาช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่อยู่ติดแนวเขตกันชนเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เช่นช้าง ที่ออกมานอกพื้นที่ป่า มาหากิน และทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย หลายหมู่บ้าน และผลกระทบในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยทางอำเภอลานสัก ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงปู่สังวาล ธมมสาโร เจ้าอาวาสวัดเขามโนราห์ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ให้จัดทำวัตถุมงคลเหรียญ และเสื้อ ในงานวัน สืบ นาคะเสถียร เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทีอยู่ติดแนวเขตห้วยขาแข้ง ถูกสัตว์ป่า เช่น ช้างเขามาทำลายพืชผลทางการเกษตร
โดยวัตถุมงคล นั้นทางอำเภอลานสัก ได้จัดทำเช่าบูชา เหรียญหลวงปูสังวาลย์ 1/ เนื้อเงิน ราคา 1.999 บาท 2/เหรียญหลวงปูสังวาล เนื้ออัลปาก้า ราคา 299บาท 3/เหรียญหลวงปูสังวาลเนื้อทองเหลือง 199 บาท 4/เหรียญหลวงปูสังวาลเนื้อทองแดง ราคา 199 บาท 5/เหรียญหลวงปูสังวาลเนื้อทองแดง รมดำ 199 บาท และ 6/รูปหล่อลอยองค์ หลวงป่สังวาลย์เนื้อทองเหลือรมดำ ครอบแก้วสำหรับตั้งหน้ารถยนต์ ราคา 399 บาท สามารถสั่งจองได้กับเจ่าหน่าที่อำเภอลานสัก ได้ทีว่าการอำเภอลานสัก ชั้นที่ 2 ผู้รับจอง น.ส.พิชยา ทองคำขาว 095-3243991 น.ส.ภัทวดี มรรยาทอ่อน 061-4628564 น.ส.จุฑาทิพย์ แจ้งประจักษ์ 088-7792232 และ น.ส.ศิริพร เจนเขตรการณ์ 092-9514925 รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากสัตว์ป่าห้วยแข้งและผลกระทบอื่น ๆ
ภายในงานจักให้จัดให้มี ร่วมจุดเทียนระลึก สืบ นาคเสถียร ชมนิทรรศการ เยียมชมสินค้าโอทอป ช่วงกลางคืน ชมคอนเสิร์ต คิลปิน ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ของทีมงานนายชันรินทร์ อฺิศรางกูร ณ.อยุธยา (หรือหม่อเปี๊ยก) ผูใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านชายเขา พร้อม สมเกียรโปรโมชัน ตั้งแต่ วันที่ 26 ส.ค -3 ก.ย.65 ดังกล่าว
//////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี 088-4247064-088-9107670

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *