ปปง.ยึดทรัพย์ ‘เอกราช ช่างเหลา’ และพวก คดียักยอกเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นาย เอกราช ช่างเหลา กับพว มีกำหนด ไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือ ดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่า และจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565

เขมณัฎฐ์ เสรีนนท์ชัย

พนักงานเจ้าหน้าที่

สำหรับ นายเอกราช ช่างเหลา เคยเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ก่อนที่จะย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น บุตรชาย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายเอกราช ช่างเหลา ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ตามหมายศาลจังหวัดขอนแก่น ในคดีหมายเลขดำที่ 258/2564 ที่พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เป็นโจทก์ร่วม
กรณีกล่าวหา นายเอกราช ช่างเหลา กับพวกว่ายักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกว่า 431 ล้านบาท ซึ่งขณะนั้นนายเอกราชเป็นอดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

สำนักงาน ปปง.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *