สภาฯฉลุย! ลงมติห้ามคิดดอกเบี้ย-เบี้ยปรับเงิน‘กยศ.

14 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 0.25% แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า
ตามที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯ เสนอแก้ไขมา หรือจะให้คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับล่าช้าในอัตราอื่นๆที่แตกต่างจาก กมธ.เสียงข้างมากเสนอมา ตามที่มีผู้เสนอมา 3 แนวทางคือ 1.ร่างของนายประกอบ รัตนพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช และคณะ เสนอให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ1 ต่อปี  2.ร่างของนายจุมพล นิติธรางกูร กมธ.เสียงข้างน้อย ที่เสนอให้มีดอกเบี้ย 2% และเบี้ยปรับล่าช้า1% 3.ร่างของน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เสนอให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ1ต่อปี  แต่ให้เริ่มชำระเมื่อผู้กู้ยืมมีเงินได้พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลา 30ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของนายอุบลศักดิ์ ที่ไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยคะแนน 218 ต่อ109 งดออกเสียง 53 ไม่ลงคะแนน 1

-005

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *