23-9-65ข่าวสถานีตำรวจภูธรเขาบาวแกรก ร่วมกับ สปสช.อบต.จัดอบรมลดอุบัติเหตุทางถนนกับเด็กนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียนทุ่งโพวิทยา ต.เขากวางทอง โดยมีสถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก ร่วมกับ สป.สช. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี จัดทำโครงการขึ้น

นายจักรกรีศน์ ทิพย์รังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้กล่าววัตถุประสงค์ การจัดทำโครงการให้คาวมรู้ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งโรงเรียนทุ่งโพวิทยา นั้นได้มีเด็กนักเรียน ในเขตอำเภอหนองฉาง เช่นตำบลทุ่งโพ เขากวางทอง และตำบลใกล้เคียง มีนักเรียนชาย หญิง ได้นำรถจักรยานยนต์ ขับขี่มายังโรงเรียน ซึ่งนักเรียนบ้างคน นั้นยังไม่รู้กฎหมายจราจร จึงทำให้เกิดมีสถิตอุบัติเหตุทางถนน เป็นลำดับต้น ๆ ของอำเภอหนองฉาง ส่วนหนึ่งเกิดสภาพการจราจรที่มีการขับขี่ยานพาหนะ เป็นจำนวนมากบนท้องถนน เนื้องจากเป็นทางผ่านของผู้สัญจรในตำบล และอำเภอ ประกอบกับเส้นทางคับแคบ จึงเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ตามนโยบายของจังหวัดอุทัยธานี ทีมุ่งเน้นให้มีการรณรงค์ให้ประชาชน และเด็กนักเรียนสวมกันน็อค 100 % ตามโครงการการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในระดับจังหวัดอุทัยธานี
โดยสถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลเขากวางทอง ประปี 2565 ขึ้น โดยจัดอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 213 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากทางรถ จำกัด สนับสนุนวิทยากรและประสานการจัดซื้อหมวกนิรภัย

สำหรับโครงการ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ เรื่องความรุนแรง และความเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางถนน , ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร, ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน, อุบัติเหตุทางถนน และการสวมหมวกนิรภัย, สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้จักรยายนต์, โดยผู้ให้การอบรมวิทยากร สาธารณ์สุขอำเภอหนองฉาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากทางรถ จำกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขาบางแกรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองฉาง

โดยมีผู้เข้ารวมโครงการ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา ดังกล่าว
////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *