ชลประทานยัน! 5 เขื่อนใหญ่ 71 อ่างฯ ขนาดกลางอีสานใต้มั่นคงแข็งแรงดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชลประทานที่ 8 แจงกรณีโลกออนไลน์แชร์ “หายนะมาเยือนภาคอีสานใต้แล้ว อ่างเก็บน้ำล้นทุกอ่างฯ” ยืนยันอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคอีสานใต้ทุกแห่งมั่นคงแข็งแรงดี ทั้ง 5 เขื่อนใหญ่ และ 71 อ่างฯ ขนาดกลาง ชี้ระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำไม่ให้กระทบท้ายอ่างฯ พื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเต็มที่

วันนี้ (27 ก.ย.) กรณีที่มีการแชร์ข้อความบนโลกออนไลน์ว่า “หายนะมาเยือนภาคอีสานใต้แล้ว อ่างเก็บน้ำล้นทุกอ่างแล้ว ณ เวลานี้จะระบายท้ายอ่างก็อ่วม แต่ถ้าไม่ระบายอ่างก็จะได้รับความเสียหายจากปริมาตรน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว” นั้น

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 (นครราชสีมา) กรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานใต้ ได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ ตลอดระยะเวลาในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 จำนวน 76 แห่ง มีดังนี้

1. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.1 อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ 79% ของความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณวันละ 2.30 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.21 ล้าน ลบ.ม.

1.2 อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 118 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 76% ของความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณวันละ 4.62 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.97 ล้าน ลบ.ม.

1.3 อ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 106 ล้าน ลบ.ม. หรือ 75% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 0.80 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.70 ล้าน ลบ.ม.

1.4 อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 207 ล้าน ลบ.ม. หรือ 75 % ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณวันละ 2.63 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.24 ล้าน ลบ.ม.

1.5 อ่างเก็บน้ำลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 88 ล้าน ลบ.ม. หรือ 73% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯประมาณวันละ 1.54 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.44 ล้าน ลบ.ม.

2. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 71 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

2.1 อ่างที่มีปริมาตรน้ำในอ่าง น้อยกว่า 30% ของความจุ มีจำนวน 1 แห่ง
2.2 อ่างที่มีปริมาตรน้ำในอ่าง ระหว่าง 30%-50% ของความจุ มีจำนวน 2 แห่ง
2.3 อ่างที่มีปริมาตรน้ำในอ่าง ระหว่าง 51%-80% ของความจุ มีจำนวน 12 แห่ง
2.4 อ่างที่มีปริมาตรน้ำในอ่าง ระหว่าง 81%-100% ของความจุ มีจำนวน 13 แห่ง

2.5 อ่างที่มีปริมาตรน้ำในอ่าง มากกว่า 100% ของความจุ มีจำนวน 43 แห่ง

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้พิจารณาควบคุมให้มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำมากกว่า 100% ของความจุนั้น น้ำจะระบายไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นอาคารที่ทำหน้าที่เพื่อให้น้ำล้นผ่าน ในปริมาณที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ พื้นที่ด้านท้ายบางแห่งอาจมีน้ำท่วมขังในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำบ้าง เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่มาเสริมด้วย

สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากมีกรณีฝนตกหนัก หรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับให้คอยติดตาม ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ที่สำคัญ ให้ปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับรู้ รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนการระบายน้ำจะคำนึงถึงผลกระทบด้านท้าย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *