จับตาโคราช อ่างเก็บน้ำ “เต็มความจุทุกแห่ง” หลังฝนตกท่วม 9 อำเภอ

กรมชลประทาน แจง ฝนตกหนัก ทำน้ำท่วม 9 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 17 แห่ง ปริมาณน้ำเต็มความจุแล้ว แต่ยืนยันทุกแห่งมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมเตรียมเร่งระบายออก เตือนพื้นที่ด้านท้ายบางแห่งอาจมีน้ำท่วมขัง

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8  กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากฝนที่ตกชุกต่อเนื่องตลอดในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับอิทธิพลของพายุ “โนรู” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565  จำนวน 27 แห่ง ปะกอบด้วย

1. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

– อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ  358 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 4.87 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.91 ล้าน ลบ.ม.

– อ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 141 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 1.86 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.70 ล้าน ลบ.ม. 

– อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 264.80 ล้าน ลบ.ม. หรือ 96 % ของความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 3.80 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 0.03 ล้าน ลบ.ม. 

– อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 151 ล้าน ลบ.ม. หรือ 97% ของความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 3.25 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายวันละ 2.58 ล้าน ลบ.ม. 

2. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 23 แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51% – 80% ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 81% – 100% ของความจุอ่างฯ จำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ มากกว่า 100% ของความจุอ่างฯ อีก 17 แห่ง  ได่แก่

– อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.88 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ 

– อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอปักธงชัย  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5.74 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ    

– อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่  อำเภอด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.92 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.88 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ 

– อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)อำเภอโนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 31.88 ล้าน ลบ.ม.  เต็มความจุอ่างฯ 

– อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอพระทองคำ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3 ล้าน ลบ.ม.  เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อำเภอบัวใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 0.67 ล้าน ลบ.ม.  เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 13.94 ล้าน ลบ.ม.  เต็มความจุอ่างฯ 

– อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อำเภอประทาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11.41 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อำเภอพิมาย ปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.66 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 26.77 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก อำเภอครบุรี  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1.51 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ  

– อ่างเก็บน้ำห้วยหิน อำเภอเสิงสาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1.96 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำลำสำลาย อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 48 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ  

– อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.58 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ

– อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.60 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ 

– อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อำเภอเสิงสาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 101.77  ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่าง

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง และมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับสันเขื่อน  สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ จะพิจารณาควบคุมให้มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% ของความจุอ่างฯ นั้น จะระบายไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นอาคารที่ทำหน้าที่เพื่อให้น้ำล้นผ่าน ในปริมาณที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ พื้นที่ด้านท้ายบางแห่งอาจมีน้ำท่วมขังในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำบ้าง เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่มาเสริมด้วย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ด้วยการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำเกินระดับเก็บกัก(Upper Rule Curve) จะพิจารณาระบายน้ำ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายหรือกระทบน้อยที่สุด เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอีกในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำ ไว้ในพื้นที่เสี่ยง สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *