องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มุ่งเน้นที่คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ รองรับการปรับตัวในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวน และยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาการจัดการ

รวมทั้งรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และตรวจเยี่ยมอาคารคณะครุศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *