ข่าวปลูกจิตการทิ้ง เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าสร้างรายได้และประกันชีวิตคนในครอบครัวอย่างงาม โดยรองผู้ว่าเคาะกระจอบเปิดงาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณหน้าสนามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตาจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการ รักษาการผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานโครงการแก้ไขขยะมูลฝอยของตำบลทุ่งนางาม
สืบเนื่องจากตำบลทุ่งนางาม ได้มีประชากรจำนวนมาก หลายหมู่บ้าน พร้อมกับมีสถานที่ท่องเที่ยวหุบป่าตาด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาท่องเที่ยวในวันหยุด หรือวันนัดขัตฤกษ์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม จึงได้นำหลักคิดดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน “ขยะ” ของชุมชน ที่ส่งผลกระทบต่อ “สุขภาวะ” ของคนในพื้นที่ จากปัญหาขยะจำนวนกว่า 500-1,000 กิโลกรัม ในแต่วันที่สร้างปัญหาสะสมให้กับชุมชนมาอย่างยาวนาน ทั้งมลภาวะจากการเผาทำลาย กลิ่นเน่าเหม็นจากขยะที่ถูกที่ไม่เป็นที่เป็นทาง ขยะสะสมจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจนมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น รวมไปถึงทัศนียภาพที่ไม่น่ามองของชุมชน“โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม จึงมีการจัดตั้งโคร
งการบริหารแก้ไขขยะขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและคัดแยกขยะ มีการจัดทำบัญชี เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายขยะกลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิตในครอบครัวขอวงประชากรตำบลทุ่งนางามที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก
ซึ่งได้มีประชากรชาวบ้านตำบลทุ่งนางาม 12 หมู่บ้าน ได้นำขยะ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ แล้วนำมาขายให้กับ อบต.ทุ่งนางาม พร้อมกับเข้ารับการอบรมจากวิทยาการ นายชัยชาติ เค้าโคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม พร้อมกับวิทยาการจากร้าน ต.รุ่งเรืองรับซื้อของเก่า มาให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ให้มีมูลค่าสูง พร้อมกับเปิดรับสมาชิกการบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน อีกด้วย
นางดวงเดือน ชโลธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม กล่าวว่า ซึ่งวันนี้ทาง อบต.ได้เปิดรับซื้อขยะ เป็นครั้งแรก และทาง อบต.ก็จะเปิดรับซื้อไปตลอด ซึ่งครบ 3 เดือนเมื่อไร ถึงจะมีผลคุ้มครอง ซึ่งทุกหน่วยงานที่อยู่ในตำบลทุ่งนางาม รพ.สต.โรงเรียน วัด ก็มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัดสดิการชุมชนจากขยะ โดยเป้าหมายอย่างเพิ่มมูลค่าขยะ โดยขายเป็นครัวเรือน เวลาสมัครนั้นเป็นครัวเรือน เวลาเสียชีวิต นั้นทาง อบต.นั้นคุ้มครองเป็นรายบุคคล ไม่ว่าทะเบียนท่านจะมีกี่คน แต่ต้องอยู่ในเขตตำบลทุ่งนางามเท่านั้น ในกรณีการเสียชีวิตใรครัวเรือน พร้อมกัน 2 คน ทาง อบต.ก็จ่ายเป็นรายบุคล ซึ่งวันนี้มีสมาชิกเข้ามาสมัครแล้ว 600 ครอบครัว ก็จะต้องจ่าย 18,000 บาท แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกกว่า 3 เดือนขึ้นไป ผลประโยชน์สมาชิกถึงจะได้รับดังกล่าว พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทุ่งนางาม หรือว่าทำงานอยู่ในตำบลทุ่งนางาม เชิญเขีร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนกำจัดขยะของตำบลทุ่งนางาม
///////////////////
นายพชร พักุล จ.อุทัยธานี สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *