พ่อเมืองนครพนม เปิดงานบุญประ เพณีข้าวหลาม ประจำปี 2565 อ.เรณูนคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30 น.ที่บริเวณที่สาธารณะตำบลโคกหินแห่ หมู่ที่ 11 (หลังศาลาสระแก้ว) บ้านโคกอนามัย ตำบลโคกหินแห่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตชุมชน โดยใช้อัตลักษณ์การประกอบอาหารของคนในท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูด ได้แก่ การทำข้าวหลาม ปิ้งไก่พื้นบ้าน ส้มตำ ขนมจีน ซึ่งสืบทอดสูตรต้นตำรับอาหารไทยพื้นบ้านจากคน ในชุมชน พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษา อนุรักษ์ วัฒนธรรมของคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะทำให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒน ธรรมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนในการนำเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภาย นอกได้รับรู้ ทำให้เกิดการสืบค้นถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันกำหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒน ธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนำเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคน ท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการน าเสนอข้อ มูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน ทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *