12-1-66ข่าวหลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศนำใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการตัดขายโรงงาน

เมื่อเวลา 17.00น วันที่ 11 ม.ค.66 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รณรงค์โครงการเพิ่มอ้อยสด ลดการเผา ในพื้นที่แปลงใหญ่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี ปี 2556 บริเวณแปลงอ้อยเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เนื่องด้วยจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ ปลูกอ้อยฤดูการผลิต ปี 2565/2566 จำนวน 217,970ไร่ ซึ่งมีโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลทัพหลวง อ.บ้านไร่ บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
จากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตชุมชน สาเหตุเกิดจากปัญหาการเผาไหม้พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม อันได้แก่ นาข้าว ข้าวโพด อ้อย ไร่เรือนรอย และพื้นที่เกษตรอื่น ๆ ทำให้หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ลดฝุ่นละอองในอากาศ จากการสำรวจปริมาณอ้อยไฟไหม้มีเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐ ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล โรงงานการเกษตร และชาวไร่อ้อยทั่วไทย ได้ร่วมมือรณรงค์ไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ และช่วยให้ความรู้กับการเก็บเกี่ยวอ้อยสด ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรชาวไร่อ้อย เรื่องมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โทษของฝุ่นละออง PM 2.5 การตัดอ้อยเข้าส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวนมาก เพื่อร่วมกันแก้ไขฝุ่นละอองในอากาศ จึงอยากให้ชาวไร่อ้อยทุกท่านได้ตะหนักถึงการตัดอ้อยสดไม่ว่าจะใช้ ทรัพยากรคนหรือเลือกใช้รถตัดอ้อย โดยไม่ส่งเสริมให้มีการจุดไฟก่อนตัด ทำให้ราคาออ้อยตกต่ำ
พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรนำใบอ้อยที่เหลือทิ้งจากการตัด ขายให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ เพื่อนำใบอ้อยไปใช้พลังงานทดแทน หรือเชื้อเพลิง ในขบวนการผลิต ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้เกษตรกร ชาวไร่อ้อยมีรายได้เสริมจากการขายใบอ้อยตันละ 1000 บาทให้กับทางโรงงานน้ำตาลดังกล่าว
หลังจากนั้นนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ขึ้นขับรถไถนา ปั่นใบใบอิ้ยที่เหลือทิ้งจากการตัด ปั่นเป็นม้วย เพื่อนำส่งขายให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นให้หัวหน้าส่วนราชการดูอีกด้วย
/////////////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *