27-1-66งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท กว่า 123 ปี ชมขบวนแห่รำหน้านาคที่สวยที่สุดในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน แถลงข่าวงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 ณ . วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย อุทัยธานี ท่านนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2 หัวหน้า สมาชิกองค์การบริหารส่งนจังหวัด นายกอง๕การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมประชาชน ร่วมกันคับครั่ง

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่าวัฒนธรรมประเพณี เป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การเชื่อมร้อยวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามกับพิธีกรรมทางศาสนา ถือเป็นการสืบทอดคุณค่าและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดหนึ่งที่มีประเพณีสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง นับจากอดีตอำเภอหนองฉางเคยเป็นตัวเมองอุทัยธานีเก่า มีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ทุกวันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2443 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 123 ปี

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดหนองขุนชาติ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รวม 11 วัน โดยมีกิจกรรมอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม ในงานประกอบด้วย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทำบุญตามประเพณี วิถีชาวอู่ไท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีทำบุญขวัญข้าวแม่โพสพ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปลงผมนาค อาบน้ำนาค มอบผ้าไตร ทำขวัญนาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท โดยมีการประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม และการประกวดจัดสำรับ คาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอู่ไท นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังกล่าว
(ภาพขบวนแห่เมื่อปี 2565)ที่ผ่านมา
//////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *