12-2-66ข่าวคึกคักประชาชนนับพันร่วมขบวนแห่นาคประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

เมื่อเวลา 07.00น.วันที 11 กุมภาพันธ์ 2566 นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานขบวนแห่งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท บริเวณหน้าเทศบาลหนองฉาง แห่ไปยัง ณ.วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำนาคไปอุปสมบท สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท โดยมีการประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม และการประกวดจัดสำรับ คาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวอู่ไท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานประเพณีจัดขบวนแห่ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ
สืบเนื่อง วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานวัดหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีการจัดงานประเพณีโดยจัดขึ้นกันมาสืบเนื่องเป็นประจำ นับแต่มีอำเภอหนองฉาง ซึ่งเป็นหัวเมืองเก่าในอดีตของจังหวัดอุทัยธานี ภายในวัดมีมณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ในวันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 5 ค่ำเดือน 3 เป็นประจำทุกปี จากการก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน ที่กระทำสืบต่อกันมา อย่างยาวนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของจารีตประเพณีที่สำคัญของจังหวัด จึงร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2566 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อาทิเช่น การอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ
ที่สื่อให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดอู่ไท การประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ เป็นต้น การจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทดังกล่าว
//////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *