29-3-66จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร “พระครู” ที่ได้ตั้ง – เลื่อนชั้น 2,272 รูป ทั่วประเทศ จ.อุทัยธานีได้เลื่อนสมณศักดิ์สูงขึ้น 8 องค์

พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น มีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาและตั้งสมณศักดิ์ ดังนี้
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวศุภกานต์ ฉิมนันท์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีพระราชทาน
สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
โดยในส่วนของพระครูสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระราชทานพระบรมราชานุญาตถวาย สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในโอกาสอันสมควร โดยในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 446 รูป เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

หลังจากนั้น ดร. ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พิธีเชิญพัดยศ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอกพระครูอุปกิตปริยัติโสภณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ตำบลอุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี พระอธิการสมชาย วัดเขาพะแวง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยเมตตานุศาสน์ พระครูสังฆรักษ์ วีระพงษ์ วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยมงคลวัตร พระใบฎีกาสุรสีห์ วัดหนองผักแพว จังหวัดอุทัยธานีเป็น พระครูอุทิตสุทธิวัฒน์ พระสมุห์สวงวัดห้วยทราย จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระครูอุทิตนันทคุณ พระปลัดเจริญ วัดหนองกระดี่นอก จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยวุฒิคุณ พระอธิการภูมิสิษฐ์ วัดแจ้ง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอรุณปิยกิจ เจ้าอธิการสุนัน วัดวิหารธรรม จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยธรรมานันท์
โดยภายในวัดหนองกระดี่นอก ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ได้มีประชาชนจำนวนมาก มารอการต้อนรับพระครูอุทัยวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่นอก พร้อมคณะเดินทางกลับหลังจากนั้นได้มีขบวนแห่ฉลองตราตั้งวนรอบโบสถ์ 3 รอบ และได้ทำพิธีชยันโต ดังกล่าว
////////////////////
นายพชร พัสกุล สมาคมสื่ิมวลชนอุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *