ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่ ภ.๗,๘,๙

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ ตามนโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด ประกอบกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัด ดำเนินการปราบปรามทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับ เพิ่มความเข้มในการทำลายเครือข่ายผู้ค้ารายย่อยในระดับชุมชน
ที่มีความใกล้ชิดกันประชาชนอย่างจริงจัง และให้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด ทั้งระดับรายย่อยในชุมชน ผู้ค้ารายกลางและรายใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงหลายพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ภายใต้การอำนวยการโดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. /รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., และ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส., พล.ต.ท.ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.๘ และ พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.๙

สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส., นายธนากร  คัยนันท์  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. รับผิดชอบงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗,๘,๙ ได้มีข้อสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค ๗,๘,๙ และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ร่วมกันสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้ชุดสืบสวนของทุกสถานีตำรวจ, ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดและชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดดำเนินการสืบสวนขยายผลการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ  และกำหนดเป้าหมายการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์เป้าหมายเครือข่ายผู้ค้าดังกล่าวอย่างจริงจังต่อเนื่อง  ในครั้งนี้ได้กำหนดให้ทุกหน่วยร่วมบูรณาการกับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันในวันนี้(20 เมษายน ๒๕๖๖) ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ๓๕๕ สถานีตำรวจ โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 904 ครือข่าย และเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้นจำนวน 1,501 เป้าหมาย

ทั้งนี้ ได้แยกผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้

ภ.7 ผลการปิดล้อมตรวจค้น  โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 414 เครือข่าย และเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น จำนวน 415 เป้าหมาย ผลการจับกุมรายละเอียดดังนี้

 • สามารถจับกุมได้ 280 คดี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดหรืออาวุธปืนทั้งสิ้น 281 คน
 • ศาลอนุมัติออกหมายจับ 5 หมาย จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 16 คน
 • การตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 169,584 เม็ด, ไอซ์ 15.58 กรัม, เคตามีน 0.43 กรัม, เฮโรอีน 6.13 กรัม, อาวุธปืน 36 กระบอก
 • ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ รวมมูลค่าประมาณ 3,454,358 บาท
  • ทรัพย์ของกลาง 3,040,358 บาท
  • ทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องฯ 414,000 บาท

ภ.8 ผลการปิดล้อมตรวจค้น  โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 193 เครือข่าย และเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น จำนวน 471 เป้าหมาย ผลการจับกุมรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถจับกุมได้ 330 คดี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดหรืออาวุธปืนทั้งสิ้น 337 คน
 • ศาลอนุมัติออกหมายจับ 31 หมาย จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 28 คน
 • การตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 72,276 เม็ด, ไอซ์ 138.15 กรัม, อาวุธปืน 43 กระบอก
 • ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ รวมมูลค่าประมาณ 12,688,190 บาท
  • ทรัพย์ของกลาง 2,086,265 บาท
  • ทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องฯ 10,601,925 บาท

ภ.9 ผลการปิดล้อมตรวจค้น  โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 291 เครือข่าย และเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น จำนวน 604 เป้าหมาย ผลการจับกุมรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถจับกุมได้ 326 คดี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดหรืออาวุธปืนทั้งสิ้น 334 คน
 • ศาลอนุมัติออกหมายจับ 36 หมาย จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 8 คน
 • การตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 977,468 เม็ด, ไอซ์ 8.40 กรัม, เฮโรอีน 41.17 กรัม, โปรเมตาซีน 10 ขวด, อาวุธปืน 21 กระบอก
 • ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ รวมมูลค่าประมาณ 19,877,113 บาท
  • ทรัพย์ของกลาง 3,107,667 บาท
  • ทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องฯ 16,769,446 บาท

ปส. ผลการปิดล้อมตรวจค้น  โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 6 เครือข่าย และเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น จำนวน 14 เป้าหมาย ผลการจับกุมรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถจับกุมได้ 30 คดี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดหรืออาวุธปืนทั้งสิ้น 30 คน
 • ศาลอนุมัติออกหมายจับ 8 หมาย จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 8 คน
 • การตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 9,481 เม็ด, ไอซ์ 0.03 กรัม, เฮโรอีน 5 กิโลกรัมอาวุธปืน 5 กระบอก
 • ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ รวมมูลค่าประมาณ 18,125,000 บาท
  • ทรัพย์ของกลาง 1,065,000 บาท
  • ทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องฯ 17,060,000 บาท

สรุปผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ ภ.7-9 และ บช.ปส.

ผลการปิดล้อมตรวจค้น  โดยมีเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 904 เครือข่าย และเป้าหมายจุดปิดล้อมตรวจค้นทั้งสิ้น จำนวน 1,504 เป้าหมาย ผลการจับกุมรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถจับกุมได้ 966 คดี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดหรืออาวุธปืนทั้งสิ้น 982 คน
 • ศาลอนุมัติออกหมายจับ 80 หมาย จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 60 คน
 • การตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 1,228,809 เม็ด, ไอซ์ 162.16 กรัม, เคตามีน 0.43 กรัม, เฮโรอีน 5.4 กิโลกรัม, โปรเมตาซีน 10 ขวด, อาวุธปืน 105 กระบอก,
 • ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ รวมมูลค่าประมาณ 54,144,661 บาท
  • ทรัพย์ของกลาง 9,299,290 บาท
  • ทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องฯ 44,845,371 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *