ปปง. มีมติยึดอายัดทรัพย์สิน 262 รายการ 19 รายคดี มูลค่ากว่า 558 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณายึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จำนวน 262 รายการ 19 รายคดี มูลค่าประมาณ 558 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด และฉ้อโกงประชาชน โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น

– รายคดี บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 21 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 221 ล้านบาท

– รายคดี กลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายทวีศักดิ์ กับพวก (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 176 ล้านบาท

– รายคดี น.ส.พัชรลักษณ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 24 รายการ (ทองคำแท่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้องฯ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท

นายเทพสุกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง.อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง.ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *