นครพนม ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ รวมพลังสร้างชุมชนและหมู่บ้านที่ยั่งยืน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หวังร่วมกันสร้างชุมชนและหมู่บ้านที่ยั่งยืน โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอธาตุพนม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งมอบและเป็นสักขีพยาน

โดยการส่งมอบในครั้งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ จ่าสิบเอก เสน่ห์ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมใต้ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ทำการสำรวจและเรียงลำดับผู้ที่เดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือในพื้นที่ จากนั้นได้ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กระทั่งได้รับการอนุมัติงบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 4 หลัง จึงได้รวมพลังจิตอาสาที่เป็นช่างในพื้นที่ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปรับปรุงและซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ประกอบไปด้วย

บ้านของนางสมสุข จันทนะ เลขที่ 73 หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ที่เดิมเป็นบ้านสองชั้นยกใต้ถุนสูงจึงได้มีการรื้อแล้วปรับให้เป็นบ้านชั้นเดียวแทน เพื่อให้มีความปลอดภัยและสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น วงเงินปรับปรุงซ่อมแซม 40,000 บาท

บ้านของนายชวลิต ทศศะ เลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ซึ่งเดิมบ้านไม่มิดชิดและเป็นสัดส่วน ห้องน้ำไม่มีปลอดภัย จึงได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และปิดช่องผนังให้เกิดความมิดชิดเป็นสัดส่วน รวมถึงมีการปรับพื้นและผนังห้องน้ำให้ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม 22,500 บาท

บ้านของนางสาวขนมา หลวงพล เลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ที่บ้านเดิมผนังบ้านและโครงสร้างผุพัง จึงได้ร่วมกันปรับโครงเหล็กทำผนังบ้าน บันได และราวระเบียงให้ใหม่ เป็นการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยงบประมาณซ่อมแซม 22,500 บาท และ

บ้านของนายหัด ธ.น.อวน เลขที่ 67 หมู่ที่ 12 ซึ่งเดิมเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง แต่มีสะภาพผุพังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ไม่ปลอดภัยที่ผู้สูงอายุจะขึ้นลง จึงร่วมกันต่อเติมบริเวณหลังบ้านของลูกให้เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงใกล้ห้องน้ำ ห้องสุขา วงเงินซ่อมแซม 22,500 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *