นายอำเภอเมือง นครพนม พร้อมปลัดฝ่ายความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นร่วมลงแขกดำนา ช่วยเหลือเกษตรกร

นายอำเภอเมือง นครพนม พร้อมปลัดฝ่ายความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นร่วมลงแขกดำนา ช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วย นายสมาน เกษี ปลัดอำเภอฝ่ายสำนักงานอำเภอ, นายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, น.ส.นิชาทิพย์ อุบลบาล ไชโรจน์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม, นายเฉลียว แก้วมะ ประมงอำเภอเมืองนครพนม, นายวัชระ อาสาดี กำนันตำบลหนองญาติ, ผู้แทน ท้องถิ่นอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, เกษตรอำเภอ, สกร.อำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรเกษตรกร ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตลอดถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการช่วยเหลือเจือจุลเกษตรกรผู้สูงอายุและด้อยโอกาส

โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบาง ในพื้นที่ชุมชนห่างไกล และดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน นำภาคีเครือข่าย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการลงแขกดำนา จัดทำแปลงผัก และส่งเสริมการดำเนินการสานพลัง บวร เสริมสร้างพลังคนในชุมชน นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น Change for good และขยายผลไปสู่การดำเนินการช่วยเหลือดูแลซึ่งและกันของคนในชุมชน ส่งเสริมความรักความสามัคคี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินโครงการ “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน “Sustainable Village” โดยมีจุดมุ่งหมายลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานทำนา เพาะปลูกให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง มีแปลงผักในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหาร ลดค่าครองชีพ อันจะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการดำเนินการ ประมาณ 10 ไร่ ณ บ้านดงโชค หมู่ที่ 1 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *