🇹🇭🌧️นครพนม🌧️🇹🇭ผู้ว่าฯ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบกรณีฝนตกหนักต่อเนื่อง นำปลัดจังหวัดรุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จันทร์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
ปลัดจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน โดยในแต่ละพื้นที่มีความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

  1. อำเภอนาแก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 ตำบล คือ ตำบลพุ่มแก ถนนเพื่อการเกษตรถูกน้ำกัดเซาะขาด 1 เส้น บ้านเรือนได้รับความเดือนร้อนจากการสัญจร 1 ครัวเรือน ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ และระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
  2. อำเภอธาตุพนม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล คือ ตำบลนาหนาด ตำบลฝั่งแดง และตำบลน้ำก่ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำช่วงปลายทางรอการระบายลงสู่แม่น้ำโขง โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 2,500 ไร่ ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และระดับน้ำยังคงทรงตัว
    ทั้ง ได้มอบหมายให้นายอำเภอนาแก และนายอำเภอธาตุพนม ติดตามสถานการณ์ พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน เพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และให้อำเภอนาแก ประสานหน่วย นพค.22 นำสะพานชั่วคราวออกให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นการเบื้องต้น และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ดำเนินการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สที่มีความมั่นคงถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะยาว
    ในด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ให้ดำเนินให้ความช่วยเหลือจนกว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

ในส่วนอำเภอท่าอุเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องได้มอบหมายให้นายอำเภอท่าอุเทนสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าคันห้วยซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาในพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายยาว 15 เมตรและพื้นที่หน้าท่อลอดเหลี่ยมได้รับความเสียหายบางส่วน โดยนายอำเภอท่าอุเทนได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เข้าดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมหลังเข้าสู่สภาวะปกติ และกำชับให้ผู้ใหญ่บ้านหมั่นตรวจสอบดูแลฝายน้ำล้นเพื่อป้องกันปัญหาขยะและวัชพืชปิดกั้นทางน้ำซึ่งเป็นหาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ช้า

ณ พื้นที่ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก ,ตำบลนาหนาด ตำบลฝั่งแดง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *