เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นานฉัตรชัย สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมสรุปการอบรมมาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง ภายใต้โครงการวิจัย”การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและการจัดทำมาตรฐานสอนค้าเกษตรจากชันโรง โดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารตกค้าง” โดยอาจารย์ ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ และคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดขอนแก่น โดยท่านปราการ วีรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการสรุปและนำเสนองานวิจัย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *