รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อำเภอนำร่องของจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 16 ส.ค.66 เวลา 09.20 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลดความเสี่ยงอุทกภัย ตามแผนบูรณาการและถอดบทเรียนจากประสบการณ์เรียนรู้ ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ต้นแบบอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, พร้อมเจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม, เจ้าอาวาสวัดภูธาตุเจดีย์, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, นายก /ปลัด /ผอ.กองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมกันให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องแรก เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์และจำเป็นต่อการเกษตร เพราะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจะปลูกกันส่วนมากอันดับแรกคือข้าวและรองลงมาคืออ้อย และผลไม้เช่นทุเรียน ลองกอง เงาะ ส้มเขียวหวานหลังจากนั้นนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้เชิญนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงาน ลงพื้นที่ดูโครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่กำลังจะแล้วเสร็จในประมาณเดือนสิงหาคมนี้ด้วย หากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและจะสามารถ เก็บน้ำได้ 5,132,000 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 3,160 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์การเกษตร 3,800 ไร่ และบรรเทาปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่และเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลหนองอ้อ ตรวจดูพื้นที่ทางระบายน้ำลงแม่น้ำยมป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ต่อจากนั้นนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาด ไทย และคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณทางกระทรวงมหาด ไทยอย่างยิ่งที่มอบให้ อำเภอศรีสัชนาลัยเป็นอำเภอแรกและในการนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการงานแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SED2) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่และติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์กับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงาน นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *