เปิดเกมล้างบาง!‘ผบช.ภ.7’ประชุมขันน็อต กางบัญชีเช็คบิลผู้มีอิทธิพล-มือปืน

เปิดเกมล้างบาง!‘ผบช.ภ.7’ประชุมขันน็อตทุกหน่วยในสังกัด กางบัญชีเช็คบิล‘มาเฟีย-มือปืน’ เปิดพฤติการณ์ 16 ฐานความผิดเข้าข่ายเป็น‘ผู้มีอิทธิพล’ เฝ้ากลุ่มบุคคลอันตราย

11 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7 ชั้น 2 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ผบช.ภ.7) เป็นประธานในการประชุม “ประชุมบริหารราชการ ภ.7 ครั้งที่ 9/2566” โดยมี พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ ผทค.พิเศษ ตร. รรท. รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผทค.พิเศษ ตร. รรท. รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยผบก.ฯ , รอง ผบก.ฯ , ผกก.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบประกาศผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสืบสวน เป็นกรณีพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ขณะที่ในการประชุมได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้แต่ละหน่วยเฝ้าระวังบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล ซึ่งหมายถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ดำรงตนด้วยการกระทำการด้วยตนเอง หรือใช้ จ้างวาน สนับสนุนการกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรืออยู่เหนือกฎหมาย โดยผลของการกระทำนั้น เป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดำเนินการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการจัดระบบงานการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

ผู้มีอิทธิพล อาจมีการดำเนินการเป็นเครือข่าย ประกอบด้วยผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง กองกำลังหรือเครื่องมือ (มือปืนรับจ้าง บริวาร) แนวร่วมหรือผู้สนับสนุน (ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมืองระดับต่างๆ)

2.พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลที่สำคัญ ได้แก่ (16 ฐานความผิด)

(1) นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ

(2) การฮั้วประมูลและขัดขวางการเสนอ/แข่งขันราคา ในการประมูลงานของทางราชการ

(3) การเรียกรับผลประโยชน์จากคิวรถจักรยานยนต์ และรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย

(4) การเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงาน ร้านค้า สถานบริการ และสถานประกอบการต่างๆ

(5) การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี น้ำมันเถื่อน น้ำมันปาล์มเถื่อน บุหรี่/สุราเถื่อน และรับเคลียร์การนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

(6) การลักลอบจัดให้มีบ่อนการพนัน โต๊ะพนันบอล หวยใต้ดิน จับยี่กี ตู้เกมส์ไฟฟ้า

(7) การลักลอบค้าหญิงและเด็ก บังคับค้าประเวณี โสเภณีเด็ก และให้หมายความรวมถึง ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์

(8) การลักลอบนำคนเข้า-ออก และอยู่ในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย

(9) การหลอกลวงประชาชนไปทำงานต่างประเทศ

(10) การหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว

(11) มือปืนรับจ้าง

(12) การรับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือใช้กำลัง

(13) การลักลอบค้าอาวุธสงคราม อาวุธปืนเถื่อน และให้หมายความรวมถึงผู้สะสมอาวุธปืนและวัตถุระเบิด

(14) การบุกรุกที่ดินสาธารณะ และหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7711533493963272&output=html&h=280&adk=2608872540&adf=923357999&pi=t.aa~a.2483619162~i.48~rp.4&w=1112&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1694441579&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2239795106&ad_type=text_image&format=1112×280&url=https%3A%2F%2Fwww.naewna.com%2Flocal%2F755971&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=1112&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODAiLFtdLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkNocm9taXVtIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODAiXSxbIk5vdClBO0JyYW5kIiwiMjQuMC4wLjAiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4MCJdXSwwXQ..&dt=1694441551446&bpp=2&bdt=7625&idt=2&shv=r20230906&mjsv=m202309060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3De1494381f094976a-2208f7c486e200d4%3AT%3D1688480355%3ART%3D1694441550%3AS%3DALNI_MbMFI0P3-qaWMYOove7l7hF6T0HRQ&gpic=UID%3D00000c93b7810d5c%3AT%3D1688480355%3ART%3D1694441550%3AS%3DALNI_Ma3qnqRRyOrdYtCASeiwAAbmjDDHg&prev_fmts=0x0%2C1583x751%2C1112x280%2C1005x124&nras=5&correlator=3845698454292&frm=20&pv=1&ga_vid=2135366777.1688480355&ga_sid=1694441546&ga_hid=1562975864&ga_fc=1&u_tz=420&u_his=2&u_h=900&u_w=1600&u_ah=860&u_aw=1600&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=236&ady=3172&biw=1583&bih=751&scr_x=0&scr_y=203&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C31077699%2C31067146%2C31067147%2C31067148%2C31068556&oid=2&psts=AOrYGskuIETUEbAgU_LeDtIoyrIK1u6TtNIVqrweWnYudVb2BFY1B-olXhZlxwTVV4d7xwgT9JAwvV62tAI9v6E1-Tl5-8ACyfrstSGZDUw%2CAOrYGsmcuz_BqV17hr_9TCbkcfUfKlNUbGs_Y5q7RGZ5lOM72iFFi2kt3H7a_4z8PHu0Ab7X8PKCJlimaWGUkA&pvsid=3796087952718032&tmod=9407392&uas=0&nvt=1&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C0%2C1600%2C860%2C1600%2C751&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&td=1&nt=1&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=csALLVWAGq&p=https%3A//www.naewna.com&dtd=27790

(15) การเรียกรับผลประโยชน์จากการรับเคลียร์หรือคุ้มครองการกระทำผิดบนเส้นทางหลวงและ/หรือสาธารณะ

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7711533493963272&output=html&h=280&adk=2608872540&adf=4217504563&pi=t.aa~a.2483619162~i.50~rp.4&w=1112&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1694441579&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2239795106&ad_type=text_image&format=1112×280&url=https%3A%2F%2Fwww.naewna.com%2Flocal%2F755971&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=1112&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODAiLFtdLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIkNocm9taXVtIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODAiXSxbIk5vdClBO0JyYW5kIiwiMjQuMC4wLjAiXSxbIkdvb2dsZSBDaHJvbWUiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4MCJdXSwwXQ..&dt=1694441551454&bpp=1&bdt=7633&idt=1&shv=r20230906&mjsv=m202309060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3De1494381f094976a-2208f7c486e200d4%3AT%3D1688480355%3ART%3D1694441550%3AS%3DALNI_MbMFI0P3-qaWMYOove7l7hF6T0HRQ&gpic=UID%3D00000c93b7810d5c%3AT%3D1688480355%3ART%3D1694441550%3AS%3DALNI_Ma3qnqRRyOrdYtCASeiwAAbmjDDHg&prev_fmts=0x0%2C1583x751%2C1112x280%2C1005x124%2C1112x280&nras=6&correlator=3845698454292&frm=20&pv=1&ga_vid=2135366777.1688480355&ga_sid=1694441546&ga_hid=1562975864&ga_fc=1&u_tz=420&u_his=2&u_h=900&u_w=1600&u_ah=860&u_aw=1600&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=236&ady=3208&biw=1583&bih=751&scr_x=0&scr_y=300&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C31077699%2C31067146%2C31067147%2C31067148%2C31068556&oid=2&psts=AOrYGskuIETUEbAgU_LeDtIoyrIK1u6TtNIVqrweWnYudVb2BFY1B-olXhZlxwTVV4d7xwgT9JAwvV62tAI9v6E1-Tl5-8ACyfrstSGZDUw%2CAOrYGsmcuz_BqV17hr_9TCbkcfUfKlNUbGs_Y5q7RGZ5lOM72iFFi2kt3H7a_4z8PHu0Ab7X8PKCJlimaWGUkA&pvsid=3796087952718032&tmod=9407392&uas=0&nvt=1&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C0%2C1600%2C860%2C1600%2C751&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&td=1&nt=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&xpc=6x5x2ORDyn&p=https%3A//www.naewna.com&dtd=28425

(16) ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึงผู้สะสมอาวุธที่มีพฤติการณ์คุ้มกันผู้ค้ายาเสพติด และทวงหนี้ที่เกิดจากการค้ายาเสพติด

3.ให้แต่ละ ภ.จว. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ประวัติ พฤติการณ์ ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล เครือข่ายผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง และหมายจับค้างเก่าเกี่ยวกับมือปืน ในพื้นที่ แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลประจำหน่วย

4.ให้แต่ละหน่วยดำเนินการสืบสวนจับกุมการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งที่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เครือข่ายหรือขบวนการ และจัดพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบคดีโดยตรง

5.ให้แต่ละหน่วยจัดเตรียมชุดเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ชุดปฏิบัติการพิเศษ สนับสนุนการปฏิบัติตามความจำเป็น ประสานความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสร้างทีมสอบสวนที่มีความเชี่ยวชาญ

6.ให้แต่ละหน่วยเฝ้าระวังบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์เป็นมือปืนรับจ้าง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยใช้อาวุธปืน อาวุธสงคราม หรือวัตถุระเบิด เพื่อประทุษร้ายชีวิตผู้อื่น หรือข่มเหง คุกคาม ให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้ประโยชน์จากผู้จ้างวานในรูปแบบใดรูปแบหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงผู้ที่เคยมีพฤติการณ์เป็นมือปืนรับจ้าง และปัจจุบันได้เลิกกระทำการแต่ก็คาดว่าน่าจะกลับมากระทำผิดอีก มีหมายจับแล้วแต่ยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี

7.กลุ่มเป้าหมายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์เป็นมือปืนรับจ้าง

7.1 บุคคลเป้าหมายระดับ 1 หมายถึง บุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นมือปืนรับจ้าง เชื่อว่าทำผิดแล้วแต่ไม่มีพยานหลักฐาน หรือพ้นโทษ หรือศาลยกฟ้อง หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี

7.2 บุคคลเป้าหมายระดับ 2 หมายถึง บุคคลที่เชื่อว่าจะมีพฤติการณ์เป็น มือปืนรับจ้าง ( ดาวรุ่ง )

7.3 บุคคลเป้าหมายระดับ 3 หมายถึง บุคคลในเครือข่าย ซุ้มมือปืน เช่น ผู้ว่าจ้าง ผู้จัดหา ( เอเย่นต์ ) ผู้ให้ความคุ้มครอง หัวหน้าซุ้มมือปืน

7.4 บุคคลเป้าหมายระดับ 4 หมายถึง ผู้กระทำผิดโดยใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิดในการกระทำผิด ตลอดจนการฆาตกรรมอำพราง เช่น นำศพไปเผา ถ่วงน้ำ รับจ้างสังหารบุคคลอื่น นอกเหนือจากวิธีที่กล่าวมา

8.ให้แต่ละหน่วยจัดทำข้อมูลมือปืนรับจ้าง ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และบุคคลพ้นโทษ ในคดีอุกฉกรรจ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ และผู้เกี่ยวข้อง

9.เร่งรัดสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืน วัตถุระเบิดในการก่อเหตุ และคดีค้างเก่าที่ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด ในคดีที่เชื่อว่าเป็นคดีใช้จ้างวาน และให้ทำสำนวนการสืบสวนให้ละเอียดทุกคดี

10.เร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจังค้างเก่าในคดีอุกฉกรรจ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ

11.เร่งรัดกวาดล้างอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และสิ่งเทียม อาวุธปืน

12.รวบรวมสถิติที่เชื่อว่าเป็นคดีใช้จ้างวานฆ่า โดยแบ่งเป็น

12.1 คดีที่รู้ตัว สามารถออกหมายจับได้

12.2 คดีที่รู้ตัว แต่ไม่สามารถออกหมายจับได้

12.3 คดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด

13.ให้แต่ละหน่วยจัดทำแฟ้มคู่กรณีผู้มีอิทธิพลที่ขัดแย้งในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประจำหน่วย

14.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และการกระทำความผิดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครอง อย่างถึงที่สุด.

/|ฅนข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *