เปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุยื่นขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ 1 พ.ย.-29 ธ.ค.

“คารม” เผยรัฐบาลเปิดให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน ยื่นเรื่องขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ ตั้งแต่ 1 พ.ย.-29 ธ.ค.66

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน มุ่งมั่นให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

นายคารม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการเนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (ฟรี) โดยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ของกรมการขนส่งทางบก

นายคารม กล่าวว่า ผู้พิการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้พิการ รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจน รูปถ่ายแสดงสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รูปถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการ (กรณีขอรถนั่งไฟฟ้า) และประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่า ความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

“ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับอุปกรณ์ สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตามภูมิลำเนาของผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566“ นายคารม กล่าว. – ฅนข่าว อินทรีไทยแลนด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *