06-12-66ข่าวครู ครูต่างชาติ นักเรียน ผู้ปกครองลงแขกเกี่ยวข้าวนอมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สร้างความสนุกสนานกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง

โรงเรียนหน้าฝายบ้านนาตาโพ จัดโครงการ ‘สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว’ ร่วมกับนักเรียนและคณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง 3 หมู่บ้านสืบสานประเพณี การลงแขกเกี่ยวข้าว นอมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 มาดำรงค์ชีวิต

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ หมู่ 1บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้จัดโครงการสืบสานประเพณี การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ จัดขึ้นเป็นครั้ง ที่ 1 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ยังนำผลผลิตที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยมีนายประดิษฐ์ พันธ์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ และคณะครู คณะกรรมการ การศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว นอมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีการกล่าวขอขมาแม่โพสพ หลังจากนั้นคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ลงแขกเกี่ยวข้าวพร้อมกับสนุกสนานไปกับเสียงเพลง หลังจากนั้นเกี่ยวข้างแล้วเสร็จได้มีการนำข้าวมาซุม(หรือกิน) เป็นวง

นายประดิษฐ์ พันธ์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับโครงการสืบสานประเพณี กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลผลิตสำหรับการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อ ซึ่งโรงบ้านหน้าฝาย นั้นมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 74 คน เป็นโรงเรียขนาดเล็ก ซึ่งขาดงบประมาณในการศึกษา จึงนอมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการจัดการบริหารโรงเรียน รักสืบสารประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว ห่อข้าวมาซุมกัน การลงแขกเกี่ยวเป็นประเพณีที่หาดูได้ยาก ซึ่งวันเป็นทีย้อนอดีตไป ซึ้งเป็นครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน บ้านบึง บ้านหน้าฝาย และบ้านนาตาโพ หลังจากที่เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยทางโรงเรียนก็จะนำข้าวไปสี โดยจะมีข้าวจ้าว และข้าวเหนี่ยว เป็นบ้างส่วน ส่วนข้าวจ้าวจะไปช่วยอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ส่วนข้าวเหนี่ยวนั้นในช่วงปีใหม่จะมีประเพณีกินข้าวใหม่ คือข้าวหลามทีโรงบ้านหน้าฝายนาตาโพดังกล่าว
/////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *