จ.อุทัยธานี 1 ปีมีครั้งเดียวของชาวอุทัย ฯ ขบวนแห่นาค 17 ขบวนยิ่งใหญ่ตระการตา ประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมากชมริ้วขบวนของเด็กนักเรียนอนุบาล

เมื่อเวลา 08.00น.วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายชาดา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานเปิดขบวนแห่นาคประเพณีบุญเดือนสามสืบสารประเพณี โดยมีนายนธีรพัฒน์ คัชมาตร ผู้ว่าราชการจุงหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมงานนับพันบคน ร่วมชมขบวนแห่นาค

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  กล่าวว่า งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567  จากหน้าเทศบาลหนองฉาง ไปยัง วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานวัดหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีการจัดงานประเพณีโดยจัดขึ้นกันมาสืบเนื่องเป็นประจำ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 124 ย้อนไปในอดีตอำเภอหนองฉาง เป็นหัวเมืองเก่าของจังหวัดอุทัยธานี ภายในวัดมีมณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง   โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ในวันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 5 ค่ำเดือน 3 เป็นประจำทุกปี ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม จึงร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567  เพื่อจรรโลงไว้จัดกิจกรรมอุปสมบทนาคหมู่ ในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความมีมุทิตาจิตต่อบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้มีพระคุณ มุ่งเน้นถึงพิธีกรรมทางศาสนา โดยลดละสิ่งฟุ่มเฟือย และอบายมุขทั้งปวง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนทางแห่งความเสื่อม การเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องเน้นทางสายกลาง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เน้นหลักธรรม คำสอน  ตามพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางหลัก   และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี  ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อาทิเช่น การอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่สื่อให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรม การประกวดสำรับคาวหวาน  ประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดอู่ไท การประกวดรถอุปสมบทนาคหมู่ เป็นต้น การจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567  โดยมีขบวนแห่แต่ ละอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลรวม 17 ขบวน เพื่อชิงชัยกระกวดขบวรแห่ ดังกล่าว

////////////////////

สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี นายพชร พัสกุล     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *