นครพนม ผวจ.นครพนม’ ห่วงปัญหาผู้ป่วยยาเสพติด

กล่าวชื่นชม เปิด ‘มินิธัญญารักษ์ รพ.นาหว้า (บ้านอรุณใหม่)’

เพิ่มการเข้าถึงสถานบริการบำบัดรักษา ดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลนาหว้า (บ้านอรุณใหม่)” โดยมีนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมพิธี ณ “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลนาหว้า (บ้านอรุณใหม่)” ในบริเวณโรงพยาบาลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มก่อความรุนแรงทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น สร้างความหวาดกลัว และความหวาดระแวงในชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามมีผู้ติดยาเสพติดจำนวนหนึ่งถึงแม้จะได้รับโอกาสให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมตัวเองให้บำบัดฟื้นฟูจนครบกระบวนการ และถึงแม้บำบัดครบกระบวนการ แต่ยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด จึงสมควรส่งเข้ารับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในมินิธัญญารักษ์

“เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่โรงพยาบาลนาหว้า เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลนาหว้า (บ้านอรุณใหม่) ขึ้น เพื่อให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดระยะกลาง จำนวน 30 วัน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 12 คน” นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าว

นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในนามคณะผู้ดำเนินการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลนาหว้า (บ้านอรุณใหม่) กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้เสพรายใหม่เข้าสู่วงจรยาเสพติดง่ายขึ้น จากข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดจังหวัดนครพนม ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา พบสัดส่วนผู้เสพรายใหม่ ร้อยละ 70.34 ยังไม่นับรวมผู้เสพจำนวนมาก ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา หลบซ่อน ไม่แสดงตัว จนเกิดการเสพติดซ้ำ ส่งผลต่ออาการทางจิตเวชจากยาเสพติด

“ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้นการเข้าถึงบริการบำบัดรักษา ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวช รวมทั้งลดอันตราย และลดความรุนแรงจากการใช้ยาเสพติด ในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติด ให้สามารถดูแลผู้เสพ/ผู้ติด ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินก่อนการส่งต่อ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาล และการติดตามต่อเนื่องหลังการบำบัด”

อนึ่ง จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงกำหนดจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความซับซ้อน และรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ จำนวน 3 แห่ง ประด้วย 1) มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 2) มินิธัญญารักษ์จังหวัด โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และ 3) มินิธัญญารักษ์จังหวัด โรงพยาบาลนาหว้า และอีก 2 แห่ง ที่จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2567 ได้แก่ มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีสงคราม และมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลเรณูนคร โดยมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลนาหว้า ได้เปิดให้บริการแห่งที่ 3 ในจังหวัดนครพนม สามารถรองรับผู้ป่วยยาเสพติด จำนวน 12 คน ณ อาคารมินิธัญญารักษ์ (บ้านอรุณใหม่) หลักสูตร 30 วัน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติด ที่ไม่มีอาการทางจิต หรืออาการทางจิตคงที่

ปัญญา จรรยาเพศ ภาพข่าว

สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *