นครพนม การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอของอำเภอเมืองนครพนมรอบแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกครบทั้ง 58

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 มิ.ย.67) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปอย่างค่อนข้างคึกคัก มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ามารายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 -09.00 น ครบทั้ง 58 คน  โดยก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือก เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนกระบวนการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในรอบที่ 1 ที่ลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม และรอบที่ 2 ที่เลือกข้ามกลุ่ม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยผู้ตรวจการการเลือกตั้งและคณะกรรมการระดับอำเภอ ร่วมสังเกตการณ์เลือกดังกล่าว ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองนครพนม มีจำนวน 63 คน ถูกตัดสิทธิ์ 5 คนคงเหลือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน 58 คน จากผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 17 กลุ่ม ไม่มีผู้สมัคร 3 กลุ่ม แต่มีการเลือกกันเองในรอบแรก เพียง 3 กลุ่มเท่านั้นเนื่องจากมีผู้สมัครมากกว่า 5 คน  คือ กลุ่มที่ 14 ,17 และ 19  โดยการเลือกรอบแรกแต่ละกลุ่มมีผู้ได้รับการเลือกไม่เกิน 5 คน ถ้ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันต้องให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากกันเอง โดยมีผู้ได้รับการเลือกรอบที่ 1 ทั้ง 17  กลุ่มมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน…เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกในรอบที่ 2 ตอไป.//////ส.ปชส.นครพนม. ภาพ/ข่าว  สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *